Expirarea sediului social poate duce, conform legii, în conformitate cu prevederile art.92 alin.(1) lit.(a) și lit. (f/g) din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscală , cu modificările și completările ulterioare, firma urmează să fie declarată inactivă de către Agenția Națională de Administrare Fiscala ( ANAF ) daca în termen de 30 de zile de la primirea unei notificări în acest sens de la organele fiscale, fie chiar la dizolvarea societății de către instanță, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) sau a oricărei persoane interesate.

Principalele consecințe pentru sediu social expirat:

1) înscrierea faptelor în cazierul fiscal atât al reprezentanților legali ai firmei cât și în cazierul fiscal al societății. Asta înseamnă că înscrierea faptelor în cazierul fiscal conduce, automat, la interdicția persoanei fizice în cauza să devină asociat sau administrator în cadrul unei societăți ori membru al unei asociații sau fundații, titular PFA pe o anumită durata, cf. OG 39/ 26.08.2015. La înmatricularea societăților, Registrul Comerțului verifica starea cazierului fiscal, iar daca sunt prevăzute fapte de natura fiscala, procedura de înființare se sistează până la ștergerea acestora.

2) inactivitate fiscală; Inactivitatea fiscala este, practic, o sancțiune ANAF ce atrage limitări fiscale. Printre cele mai importante – și cele mai “dureroase” pentru o firma, se numără anularea înregistrării în scopuri de TVA. În plus, o societate declarată inactivă, care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate, trebuie să plătească toate obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiile sociale obligatorii însă, în perioada respectiva, nu are dreptul să-și deducă cheltuielile și nici TVA-ul aferente achizițiilor efectuate. Ba mai mult, declararea unei firme drept inactive îi afectează și pe clienții acesteia, care nu mai au dreptul să-și deducă cheltuielile și nici TVA-ul aferente.

3) dizolvarea societății; Conform art. 237 din Legea societăților comerciale – Legea 31/1990, la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul vă putea pronunţa dizolvarea societăţii urmând că toate taxele aferente să fie recuperate de la reprezentanții societății în cauza.

În aceasta situație sunt 2 soluții:

1) prelungirea valabilității sediului social actual; Această variantă este aleasă de cei mai mulți în această situație pentru că sunt costuri mai mici și nu trebuie schimbate aproape toate actele societății. Trebuie doar încheiat un nou contract de sediu ce trebuie depus la Registrul Comerțului însoțit de cererea aferentă ( la Registrul Comerțului nu mai sunt taxe in aceasta situație)

2)schimbarea sediului social la o altă adresă. Varianta aceasta implică automat și costuri mai mari deoarece presupune, pe lângă noul contract de sediu, și actualizarea documentelor- schimbare certificat de înregistrare al societății ,act constitutiv actualizat cu noul sediu, modificare declarații pe propria răspundere etc. la care se adaugă și plata taxelor aferente la Registrul Comerțului.

Daca vrei sa prelungesti valabilittea sediului social:

1) Redactam un act aditional pentru sediu social cu durata minima de 6 luni.
2) Avem nevoie de procura notariala sau semnatura digitala ( asta o putem emite noi in 15 minute ) ca sa depunem noi documentele la ONRC.
3) Depunem actele la Registrul Comertului.

Pentru schimbare sediu social avem nevoie de :

1)Contract de comodat / inchiriere cu noua adresa (daca sediul social este la adresa noastra il emitem noi) ;
2)Redactam setul de documente necesare pentru a fi depuse la ONRC.
3)Avem nevoie de Procura notariala sau semnatura digitala ( asta o putem emite noi in 15 minute ) 


Pentru ambele situați,in 3 zile de la depunerea documentelor la ONRC firma nu mai are riscuri de inactivitate/dizolvare.

Daca vrei sa afli ce ai de facut pentru prelungirea sediului social sau pentru schimbarea sediului social la o alta adresa suna la 0753799799 sau completeaza formularul de mai jos si unul dintre expertii nostri te va contacta in cel mai scurt timp!