Certificate digitale calificate

Scrie aici

Ce este semnătura electronică calificata?

Potrivit prevederilor eIDAS, semnătura electronică calificata are aceeasi valoare juridica cu semnatura olografa si este non-repudiabila. Semnătura electronică creata cu certificat digital calificat este o modalitate digitală puternic securizată prin care se confirmă faptul că un anumit document este semnat de către o anumită persoană și că informațiile din documentul respectiv nu au fost modificate ulterior semnării. Semnătura electronică calificata conectează identitatea semnatarului, identitate verificată de furnizorul de servicii de încredere, cu un anumit document la o anumită dată. 

La ce folosesc semnătura electronică calificata?

Potrivit legislației românești și europene, semnătura electronică creata certificat digital calificat are aceeași valoare ca și semnătura olografă, prin urmare, poate fi folosită în aceleași circumstanțe ca aceasta. Diferență este că prima se aplică exclusiv pe documente digitale, iar cea de-a doua, pe documente în format fizic. Semnătura electronică cu certificat digital calificat poate fi folosită atât în relația cu entitățile private cât și cu instituțiile publice, fiind opozabilă în justiție și non-repudiabilă. Semnăturile electronice cu certificat digital calificat emis de Trans Sped sunt recunoscute în Uniunea Europeană și în Statele Unite precum si in toate statele care recunosc legislatia europeana si/sau nord americana.

Potrivit OUG 38/2020, toate autoritățile și instituțiile publice au obligația primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică calificata.

Semnătura electronică cu certificat calificat este utilizată în mod curent în relația cu: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), Monitorul Oficial, Depozitarul Central, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM), Autoritățile contractante din cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP)– pentru semnarea și transmiterea electronică a documentelor solicitate de aceștia, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSP), numeroase administrații publice locale.

Câteva exemple de utilizare concretă a semnăturii electronice cu certificat digital calificat:

 • Depunere declarație beneficiar real la ONRC;
 • Depunere documente pentru înființare / înregistrare mențiuni / dizolvare societate la ONRC;
 • Obținere certificat pentru situație de urgență, în contextul COVID-19;
 • Depunere declarații fiscale la ANAF pentru venituri extra-salariale: chirii, dividende, investiții etc;
 • Depunere declarații lunare sau trimestriale la ANAF – în cazul companiilor;
 • Depunere documente în relația cu CNAS – pentru medici;
 • Depunere rapoarte/documente în relația cu CNAS – în cazul companiilor;
 • Participare licitații publice pe platforma SEAP/SICAP;
 • Depunere declarații la Fondul de Mediul;
 • Depunere documente pentru fonduri europene;
 • Semnare documente în relație cu băncile;
 • Semnare contracte cu partenerii de afaceri;
 • Semnare documente cu orice instituție sau companie din Uniunea Europeana și USA;
 • Eliberare autorizații de construire;
 • Eliberare certificate de atestare fiscală;
 • Eliberare adeverințe de la Universități;
 • Eliberare cazier judiciar;
 • Semnare contracte de utilități: gaze, telefonie, energie electrică;
 • Eliberare Extras de Carte Funciară de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate;
 • Depunere solicitări în instanță – în cazul avocaților.

Lista de mai sus nu este exhaustivă și, în urma aplicării OUG 38/2020, este de așteptat ca, utilizarea semnăturii electronice calificate să se extindă rapid. În curând, toate interacțiunile birocratice cu administrația publică locală sau centrală se vor putea derula prin intermediul documentelor semnate cu certificat digital calificat.

Cum obțin semnătura electronică calificata?

Semnătura electronică cu certificat digital calificat poate fi obținută foarte simplu:

 1. Completezi formularul de solicitare;
 2. Alegi metoda de identificare: fie identificare video la distanță (din fața ecranului, nu necesită deplasare), fie la sediul Clever-Desk.ro;
 3. Modalitatea de plată – Ordin de plata/Transfer Bancar in baza facturii emise.
 4. Primești link-ul pentru activarea certificatului calificat prin care îți setezi parola (acest pas se realizează după înregistrarea plății și după efectuarea identificării, în termen de 48 de ore).